ЗАПОВЕД №УТ-082

20.08.2019

 Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Горно Кременово”, землище на с. Левочево.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-082