ЗАПОВЕД №УТ-081

20.08.2019

 Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.8 по плана на с. Полковник Серафимово и местност „Пристанско“ в землището на Полковник Серафимово.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-081