ЗАПОВЕД №УТ-080

 Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Радино” и местност „Бяла река”, землище на с. Смилян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-080