ЗАПОВЕД №УТ-079

20.08.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.8 по плана на с. Горна Арда.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-079