ЗАПОВЕД №УТ-078

20.08.2019

 Подробен устройствен план - план за застрояване в кв.196 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-078