> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.07.2019 Г. ОТ 09:00 Ч

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.07.2019 Г. ОТ 09:00 ЧАСА И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

11.07.2019

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 17 юли 2019 г. от 09.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Запознаване на общинските съветници с участието на Община Смолян в организирането и провеждането на Събор на народното творчество и животновъдство „РОЖЕН” 2019 година и вземане на конкретни решения.
ДОКЛАДВА: Група общински съветници

ДОКЛАДНАИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ
Председател на Общинския съвет