> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-13-75 ОТ 19.03.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-13-75 ОТ 19.03.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

21.03.2019

ЗАПОВЕД № АП-03-13-75 ОТ 19.03.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

Изпратено Решение №1032 / 30.01.2019 г. прието повторно с Решение №1045 / 28.02.2019 г. на Общински съвет - Смолян, като незаконосъобразно за отмяна пред Административен съд - Смолян.