> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-238 ОТ 17.08.2018 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-238 ОТ 17.08.2018 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

01.10.2018

ЗАПОВЕД № АП-03-14-238 ОТ 17.08.2018 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

С която се връщат за ново обсъждане Решение № 892 от 02.08.2018 г. на Общински съвет – Смолян.

РЕШЕНИЕ № 892