> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-75 от 10.04.2018 г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-14-75 от 10.04.2018 г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

24.04.2018

ЗАПОВЕД № АП-03-14-75 от 10.04.2018 г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

С която се връщат за ново обсъждане Решения № 764, 765 и 766 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Смолян.

РЕШЕНИЕ № 764

РЕШЕНИЕ № 765

РЕШЕНИЕ № 766