ЗАПОВЕД №УТ-001

05.02.2018

Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с №001006 в местност „Карлък”, землище на с. Мугла с ограничителна линия на застрояване с технически показатели на застрояване : определен двор за застрояване до 3733 кв. м., с максимално допустима обособена площ за застрояване според Наредба №19 чл.7 и чл.8: до 10% - 3733 кв.м., плътност на застрояване до 20%, кинт до 0.4, озеленяване – 50 - 70% и етажност не повече от 2 етажа, по синьо, зелено и червено нанесеното на приложения план за застрояване.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД №УТ-001