> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-09-1831 ОТ 14.12.2017 НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-09-1831 ОТ 14.12.2017 НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

15.12.2017

ЗАПОВЕД № АП-03-14-433 от 14.12.2017 на Областния управител на Област Смолян с която се връща за ново обсъждане Решение № 623, 627 и 628 от 30.11.2017 г. на Общински съвет.


PDF Файл - Решение №623 от 30.11.2017 г. на Общински съвет

PDF Файл - Решение №627 от 30.11.2017 г. на Общински съвет

PDF Файл - Решение №628 от 30.11.2017 г. на Общински съвет