> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > РЕШЕНИЕ № 394 ОТ 09.11.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 394 ОТ 09.11.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

05.12.2017

РЕШЕНИЕ №394 / 09.11.2017 г. на Административен съд - Смолян, с което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


Актуализирана Наредба №4 в съответствие с Решение №394 на страница НАРЕДБИ