> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > РЕШЕНИЕ № 336 ОТ 09.10.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 336 ОТ 09.10.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

03.11.2017

РЕШЕНИЕ №336/ 09.10.2017 г. на Административен съд - Смолян, с което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.