> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > РЕШЕНИЕ № 292 ОТ 12.09.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 292 ОТ 12.09.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

11.10.2017

РЕШЕНИЕ №292/ 12.09.2017 г. на Административен съд - Смолян, с което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  в Община Смолян.