> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС > ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

07.09.2017

Отчет за дейността на Общинския съвет за периода месец януари 2017 година - месец юли 2017 година.