> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-09-250 ОТ 10.08.2017 НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-09-250 ОТ 10.08.2017 НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

25.08.2017

ЗАПОВЕД № АП-03-09-250 от 10.08.2017 на Областния управител на Област Смолян, с която се връща за ново обсъждане Решение № 560 от 27.07.2017 г. на Общински съвет.