> Начало > Проекти > РЕГИОНИ В РАСТЕЖ > ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.022-0001-С01

ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.022-0001-С01

27.12.2016

Проект BG16RFOP001-1.022-0001-С01 - „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“. 

PDF Файл - Информация за проекта


09.10.2019 г.

ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.022-0001-С01

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.022-0001-С01


24.07.2019 

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЛ."ЗОРНИЦА"


 

27.03.2018

Съобщения за събитие „Първа копка“ по проект по проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“.

Повече информация на следите линкове:


24.01.2018

В ОБЩИНА СМОЛЯН СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА ГРАДСКАТА СРЕДА НА СТОЙНОСТ НАД 4,7 МЛН. ЛВ., повече информация на следния линк: http://www.smolyan.bg/bg/news/view/3810 и от презентацията: „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“


22.01.2018

Покана и програма за пресконференция по проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът е част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 –2020 г.“ е публикувана на сайта на Община Смолян в секция НОВИНИ на следния адрес: http://www.smolyan.bg/bg/news/view/3808


01.12.2017

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица, с предмет:
 „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти: Реконструкция на ул.  Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от Община Смолян до хотел „Смолян“/ , гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров, гр. Смолян /зад общината/; Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, гр. Смолян; Изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян; Изграждане и възстановяване на детскатa площадка над автогарата в гр. Смолян, по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


23.11.2017

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


18.09.2017

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица, с предмет:

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по част електро – видео наблюдение" на следните обекти: Реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от Община Смолян до хотел „Смолян“/ , гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров, гр. Смолян /зад общината/; Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, гр. Смолян; Изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян; Изграждане и възстановяване на детскатa площадка над автогарата в гр. Смолян, по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


15.09.2017

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица, с предмет:

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти: Реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян; Реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от Община Смолян до хотел „Смолян“/ , гр. Смолян; Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров, гр. Смолян /зад общината/; Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, гр. Смолян; Изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа, гр. Смолян; Изграждане и възстановяване на детскатa площадка над автогарата в гр. Смолян, по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


20.06.2017

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


13.06.2017

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство в град Смолян, свързано с ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда и обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура ...

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


25.04.2017

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАTA ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД СМОЛЯН“.

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


13.04.2017

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ УЛ. СНЕЖАНКА ДО УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. СМОЛЯН“.

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


13.04.2017

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

С ПРЕДМЕТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ НАД УЛ. АРХ. ПЕТЪР ПЕТРОВ, ГР. СМОЛЯН /ЗАД ОБЩИНАТА/“.

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


13.04.2017

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

С ПРЕДМЕТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ НАД УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ /ДО РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“/, ГР. СМОЛЯН”

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


13.04.2017

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАTA ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД СМОЛЯН“.

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


05.04.2017

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С ПРЕДМЕТ: „Ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда на град Смолян по обособени позиции

ЛИНК КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА