> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > РЕШЕНИЕ № 214 ОТ 08.06.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 214 ОТ 08.06.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

12.06.2017

РЕШЕНИЕ №214/ 08.06.2017 г. на Административен съд - Смолян, с което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.