> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-486 от 29.12.2016 на Областния управител на Област Смолян

ЗАПОВЕД № АП-03-14-486 от 29.12.2016 на Областния управител на Област Смолян

09.01.2017

ЗАПОВЕД № АП-03-14-486 от 29.12.2016 на Областния управител на Област Смолян, с която се връща за ново обсъждане Решение № 327 от 20.10.2016 г. на Общински съвет.

Решение № 327/16.12.2016 г., Протокол № 20, ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян – ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 349/25.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОТОКОЛ № 21