> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > РЕШЕНИЕ № 353 от 23.12.2016 на Административен съд – Смолян

РЕШЕНИЕ № 353 от 23.12.2016 на Административен съд – Смолян

09.01.2017

РЕШЕНИЕ № 353 от 23.12.2016 на Административен съд – Смолян, с което се ОТМЕНЯ Решение № 257 от 01.09.2016 г. на Общински съвет.

Решение № 257/01.09.2016 г., Протокол № 16, ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела – ПОТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ № 361/25.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОТОКОЛ № 21