> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-370 от 04.11.2016 на Областния управител на Област Смолян

ЗАПОВЕД № АП-03-14-370 от 04.11.2016 на Областния управител на Област Смолян

11.11.2016

ЗАПОВЕД № АП-03-14-370 от 04.11.2016 на Областния управител на Област Смолян, с която се връщат за ново обсъждане Решения № 272 и № 279 от 20.10.2016 г. на Общински съвет.

Решение № 272/20.10.2016 г., Протокол № 17, ОТНОСНО: Определяне позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян. – ПОТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ № 320/18.11.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОТОКОЛ № 18.

Решение № 279/20.10.2016 г., Протокол № 17, ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Смолян – ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 319/18.11.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОТОКОЛ № 18