> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > РЕШЕНИЕ № 260 от 06.10.2016 на Административен съд – Смолян

РЕШЕНИЕ № 260 от 06.10.2016 на Административен съд – Смолян

17.10.2016

РЕШЕНИЕ № 260 от 06.10.2016 на Административен съд – Смолян, с което се ОТМЕНЯТ текстове от Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.