> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност > ЗАПОВЕД № АП-03-14-65 от 07.03.2016 на Областния управител на Област Смолян

ЗАПОВЕД № АП-03-14-65 от 07.03.2016 на Областния управител на Област Смолян

14.03.2016

ЗАПОВЕД № АП-03-14-65 от 07.03.2016 на Областния управител на Област Смолян, с която се връща за ново обсъждане Решение № 76/18.02.2016 г. на Общински съвет.

Решение № 76/18.02.2016 г. Протокол № 8, ОТНОСНО: Процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 1 от ЗОС – ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 152/24.03.2016 г., НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОТОКОЛ № 10