> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС > ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

03.02.2017

Отчет за дейността на Общински съвет - Смолян за периода от месец май 2016 година - месец декември 2016 година