ОРФЕЕВИ СКАЛИ

Намират се в близост до връх Снежанка и телевизионната кула в курорта Пампорово. До тях води маркирана туристическа пътека. Легендата гласи, че на скалите е седял Орфей, черпейки вдъхновение за песните си от красивата природа и панорамата, която се разкрива от скалистия връх. Долу в ниското проблясват кристалните води на Смолянските езера, разположени стъпаловидно в посока към град Смолян.

 

Как да стигна до там?
От седловината под връх Снежанка, където преминава асфалтирания път, водещ към върха, се продължава в южна посока през поляните. Достига се до беседка и табелки, оказващи посоката на движение, които само след още няколко минути ще ви изведат на скалите.