ГОЛУБОВИЦА

Представлява система от четири пещери, генетично и морфоложки свързани по между си. Голубовица 2 е водна пещера, която всъщност представлява най-голям интерес за посетителите. Състои се от подземно езеро и река, преодоляването на които се осъществява с лодки и непромокаеми гащеризони. Пътят към пещерата е с начална точка беседката край пътя между селата Кошница и Могилица, ясно обозначена с билборд „Туристически маршрут „Гарга дере“.
Пътечката се вие през прохладна букова гора, край малката рекичка, на която е изграден бент, образуващ дълго и дълбоко изкуствено езеро. Освен на пещерата, посетителите могат да се насладят и на виа ферата (железен път, прокаран в скалите), както и на алпийски тролей, извисяващ се на височина 20 метра между двата бряга на река Есенна.
 

Как да стигна до там?
Ако пътувате в посока от Смолян към Арда, подминете село Кошница. На около 300 м преди паркинга за пещера Ухловица, отново вдясно ще видите малка беседка и табелка с туристическа маркировка, водеща до входа на пещерата. В случай, че сте достигнали до паркинга за Ухловица, трябва да се върнете в обратна посока и да се оглеждате за беседката вляво.
 

Важна информация: Водната пещера Голубовица не работи целогодишно, поради високото ниво на водата в нея през зимата и пролетта. В зависимост от количествата валежи през пролетта, в пещерата е възможно да се влезне в средата на юни – началото на юли. Разходката в Голубовица е с продължителност 45 – 70 мин. в зависимост от големината на групата. Допълнителна информация може да получите в ТИЦ – Смилян.