> Начало > Туризъм > Културни забележителности > КРЕПОСТ „КАЛЕТО” КРАЙ СЕЛО КОШНИЦА

КРЕПОСТ „КАЛЕТО” КРАЙ СЕЛО КОШНИЦА

 

Крепостта е разположена на конусовиден мраморен връх с надморска височина 1006 м. През желязната и къснобронзовата епоха върхът се ползва като светилище. През раннобронзовата и късноенеолитната епоха върхът също е посещаван. Откриват се единични керамични фрагменти по склона.
 

 

Крепостта „Калето” при с. Кошница е представлявала военен пост, контролиращ (заедно със Смолянската крепост) комуникациите по Централния трансродопски път през Средните Родопи (Община Смолян), който е свързвал двата стратегически пътя: Диагоналния (Via Militaris) през Тракийската низина с Крайбрежния път по Егейското крайбрежие (Via Egnatia).
 

Как да стигна до там?
Ако пътувате от Смолян към Могилица и Арда, подминете с. Смилян. На един километър преди Кошница, на прав участък на пътя вдясно има беседка и чешма, а вляво – информационно табло и неасфалтиран път, спускащ се ниско към река Арда. Може да оставите колата край асфалтовия път и да поемете през мостчето над реката. Маркираната туристическа пътека ще ви изведе в основата на скалната арка. От там може да се изкачите и до самата крепост над проходната пещера. От върха се разкрива красива гледка към село Кошница и съседните планински склонове.
 

Важна информация:
Изкачването до върха на крепостта отнема около половин час. Наклонът е стръмен. Движете се внимателно, за да избегнете подхлъзване и нараняване.