> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС > ПРОТОКОЛ № 19 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ № 19 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

02.12.2016