> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС > ПРОТОКОЛ № 17 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ № 17 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

02.11.2016