> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС > ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА МЕСЕЦ НОЕМВРИ-М

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА МЕСЕЦ НОЕМВРИ-МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА

19.05.2016