> Начало > Проекти > Актуално > ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "MUSTER" (МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО И УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "MUSTER" (МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО И УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ) ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ 2014-2020"

 


Среща №1 - ПРОЕКТ  


Среща №2 - ПРОЕКТ

Среща №2 - ОТЧЕТ