> Начало > Екология > Информация > УКАЗАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

УКАЗАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.03.2016

Указания на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи управление на биоотпадъците


Указания на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи управлението на строителните отпадъци


Указания на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи физическите лица


Указания на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи юридическите лица


Указания за юридически лица, притежатели на кафе машини, автомати за напитки и други опаковани хранителни стоки на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян


Указания на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи лица, които извършват продажба и/или смяна на масла


Указания на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи юридически лица, ползватели на търговски обекти