> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 04.02.2016 Г. ОТ 17.30 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 04.02.2016 Г. ОТ 17.30 ЧАСА

29.01.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 и ал. 5 изречение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 04 февруари 2016 г. от 17.30 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Проект на бюджет 2016 година.
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян

 

СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

 

ДНЕВЕН РЕД 04.02.2015 г.