> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №1 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.11.2015 ГОДИНА, П

РЕШЕНИЕ №1 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.11.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 1

23.11.2015

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.11.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 2


РЕШЕНИЕ №1 - ОТНОСНО - Избор на председател на Общински съвет


 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл.Каменова/