> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 13.11.2015 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 13.11.2015 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

10.11.2015

ДО
Г-Н/Г-ЖА ……………………………


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 13 ноември 2015 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в зала 247 на Община Смолян с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет

 


СЛАВКА КАМЕНОВА
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД