> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 09.10.2015 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 09.10.2015 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

05.10.2015

ДНЕВЕН РЕД:

 
1. Ново обсъждане на Решение № 1126 от 10.09.2015 г. на Общински съвет–Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ДОКЛАДВА:Ф. Топов – председател на Общински съвет

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД 09.10.2015 Г.