> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №922 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №922 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

РЕШЕНИЕ №922

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ №922 - ОБЩИНСКИ  ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА  ОБЩИНА СМОЛЯН 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ №922 - ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 Г.