> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №905 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №905 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация с урегулиране на поземлен имот с идентификатор 69345.6.228 с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ 228 за база за отдих с предвиждане на улична регулация в землището на с. Стойките , курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.

РЕШЕНИЕ №905