> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №904 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №904 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2016 – 2018г. на Община Смолян.

РЕШЕНИЕ №904

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ РЕШЕНИЕ №904

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ РЕШЕНИЕ №904

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ РЕШЕНИЕ №904