> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №903 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №903 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 година на Община Смолян .

РЕШЕНИЕ №903

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №903

Актуализирана бюджетна прогноза