> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №902 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №902 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма Смолян 2014 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма 2015 г.

РЕШЕНИЕ №902

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №902 -

Програма туризъм 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №902 -

Отчет Програма туризъм 2015