> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №901 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №901 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №901