> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №900 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №900 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №900

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №900 -

Годишна програма общинска собственост