> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №898 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №898 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Удостояване на ФА „Родопа” - Смолян със “Златен плакет на Община Смолян”.

РЕШЕНИЕ №898