> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №896 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №896 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

 

ОТНОСНО: Определяне начина за ползване на дървесина от общински гори в землищата на село Горово и село Левочево и откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина от общински гори в землищата на село Горово и село Левочево.

РЕШЕНИЕ №896