> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №895 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №895 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.500, образуващ УПИ Х- гаражи, кв. 27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

РЕШЕНИЕ №895