> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №893 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №893 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО:Отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост за офис на парламентарно представена политическа партия.

РЕШЕНИЕ №893