> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №889 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №889 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в община Смолян през 2015 година.

РЕШЕНИЕ №889

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗА 2015 ГОДИНА