> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ № 881 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ № 881 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Удостояване на Виктория Цветкова Бойкова и Георги Захариев Иванов със “Значка на Смолян”

РЕШЕНИЕ № 881