> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ № 878 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ № 878 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване и надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.55 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 878